Typ práce Merná
jednotka
Cena €
(bez DPH)
Keramický obklad stien m2 od 17, 00
Keramická dlažba m2 od 17, 00
Rezanie a montáž Jollyhran m2 od 20,00
Hydroizolácia podláh a stien m2 13,00
Hydroizolačná páska m 5,50
Silikonovanie rohov a dilatácií m 1,00
Vykružovanie otvorov ks 3,50
Zamurovanie a podmurovanie vane ks od 50
Zamurovanie sprchovej vaničky ks 20
Ostatné stav.práce po dohode s investorom hodinová sadzba 15,00